Geschiedenis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
AdventismeGeschiedenisAfbeeldingProtestantse stroming die de komst (voor christenen: wederkomst) van Christus verwacht. De term adventisme is afgeleid van het Latijnse ''adventus'', komst. Van oorsprong een van de opwekkingsbewegingen (zie ) die vooral in het begin van de negentiende eeuw in Ame...
AfscheidingGeschiedenisScheuring in de Hervormde Kerk (1834). De Afscheiding begon toen de predikant . Datzelfde jaar nog volgde, eveneens met vrijwel de gehele gemeente, zijn collega . Aan de Afscheiding was het nodige voorafgegaan. Eind 1833 was het tot een publieke botsing gekomen over de binding aan de gereformeerde belijdenis, tussen De Cock en zijn voorganger te Ulrum, op. De opleving maak...
AgapèGeschiedenisAfbeeldingInterkerkelijke organisatie voor evangelisatie. In 1969 gestart als Instituut vooor Evangelisatie. In 1977 werd de naam veranderd in'' Agapè'', Grieks voor: goddelijke liefde. De stichting Agapè heeft als doelstelling om christenen op te bouwen in hun geloof, hen ...
Algemeen Nederlandsch WerkliedenverbondGeschiedenisAfbeeldingIn de jaren zestig van de negentiende eeuw kwam in verschillende steden van Nederland, met name in Amsterdam, een groot aantal vak- en werkliedenverenigingen tot ontwikkeling. In 1871 sloten twintig werkliedenverenigingen zich aaneen in het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbon...
Algemene Doopsgezinde SociëteitGeschiedenisAfbeeldingVereniging die alle gemeenten van Nederland verbindt (opgericht in 1811). De voornaamste taken van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) zijn het instandhouden van het Doopsgezind Seminarium, het voeren van gemeenschappelijk beleid, het uitgeven...

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!


Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!


Module is not configured. Please create a new reportset or import an existing one from the repository.