A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Aalberse, Petrus Josephus Mattheus

Gewijzigd op 24-09-2013 16:22 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving, Uitgelicht
Afbeelding
Katholiek politicus (Leiden 27.3.1871 - Den Haag 5.7.1948)

Aalberse volgde het gymnasium bij de jezuïeten in Katwijk en studeerde rechten te Leiden, waar hij zich in 1897 vestigde als advocaat. Hij werd er lid van de gemeenteraad en wethouder van Sociale Zaken. In 1903 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Aalberse genoot toen al landelijke bekendheid, omdat hij veelvuldig publiceerde in De Katholiek, De Tijd, De Maasbode en Het Centrum. Oprichter van het Katholiek Sociaal Weekblad (1902) en de Katholieke Sociale Actie (1904). Hij startte in 1904 ook een eigen uitgeverij, Futura. In tegenstelling tot Ariëns en Poels koos Aalberse voor het organiseren van de katholieke arbeiders voor exclusief katholieke vakorganisaties.

Als Kamerlid ijverde hij voor uitbreiding van de sociale wetgeving. In 1916 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft met een leeropdracht die onder meer arbeidswetgeving omvatte. Tussen 1918 en 1925 was hij minister van Arbeid (sinds 1922 ook van Handel en Nijverheid) in de eerste twee kabinetten-Ruijs de Beerenbrouck. In die functie bracht hij belangrijke sociale wetgeving tot stand, onder andere de Arbeidswet (1919), Invaliditeitswet (1919), Landbouwongevallenwet (1922) en Arbeidsgeschillenwet (1923). In 1920 richtte de RK Sociale Studieclub op. Vanaf 1925 was hij weer lid van de Tweede Kamer, en was als secretaris van de katholieke Kamerfractie rechterhand van fractievoorzitter Nolens. Werd ook lid, en later voorzitter, van de door hem in 1920 in het leven geroepen Hoge Raad van Arbeid.

Na Nolens’dood in 1931 werd Aalberse fractievoorzitter in de Tweede Kamer en vanaf 1933 was hij als leider van de grootste fractie de belangrijkste tegenspeler van minister- president Colijn. In 1934 werd hij benoemd tot minister van Staat in 1936 voorzitter van de Tweede Kamer en vanaf 1937 lid van de Raad van State. Aalberse behoort met Talma tot de peetvaders van het latere sociale zekerheidsstelsel.

Auteur: J. Bosmans uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J.P. Gribling, P.J.M.Aalberse 1871-1948 (Utrecht 1961)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!