A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Akker, Nico Klaas van den

Gewijzigd op 30-07-2013 18:14 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Hervormd theoloog (Weesp 10 februari 1917 - Den Bosch 31 maart 2000)

Hij kreeg nationale bekendheid door de tv-uitzending van de uitvaartmis van bisschop Bekkers, in mei 1966. In de immense Bossche kathedraal stond, te midden van de prelaten in hun witte en purperen gewaden, een kleine man in zwarte toga. Die een gebed uitsprak voor zijn dode vriend. Het maakte diepe indruk. ‘Ik woon in de hervormde kerk, maar ik mag graag logeren in de rooms-katholieke kerk,’ zei Nico van den Akker tien jaar later in een interview.

‘Juist omdat zij een wereldkerk is, vind ik de rooms-katholieke kerk zo mateloos boeiend.’ Zijn eigen kerk was hem ‘te Nederlands’. Op het verwijt dat de bisschoppen op de weg der oecumene niet hard genoeg liepen, antwoordde hij dat het behoren tot een wereldkerk nu eenmaal offers vroeg. ‘De Nederlandse christen is geneigd zijn eigen kerkelijke slatuintje voor het hele Koninkrijk Gods aan te zien.’

Nico Klaas van den Akker was Weespenaar van geboorte, zoon van het hoofd van de christelijke lagere - en muloschool. Vader was ruimhartig hervormd, contacten onderhoudend met katholieken; moeder was gedreven gereformeerd, vaste lezer van De Standaard. Na de lagere school en één jaar mulo ging Nico in 1929 naar het gereformeerd gymnasium in Amsterdam dat hij zes jaar later met de hoogste graad van lof verliet. Daarna wijdde hij zich in Utrecht aan een studie theologie waarvan hij het doctoraalexamen in 1943 cum laude aflegde.

Na enige tijd te hebben rondgepreekt werd hij in 1946 door zijn Utrechtse leermeester S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel bevestigd in de hervormde gemeente Rhenoy en Gellicum, in de Betuwe. Samen met zijn moeder en twee zussen betrok Van den Akker er de pastorie. Zijn vader was in 1936 overleden; in 1944 was zijn broer Wim aan tbc overleden. In het Betuwse land stimuleerde Van den Akker gesprekken tussen protestanten en katholieken, naar voorbeeld van een oecumenische kring in Utrecht waarvan onder meer de latere kardinaal Willebrands lid was.

In 1951 vertrok Van den Akker naar Den Bosch waar hij onmiddellijk, naar Utrechts en Betuws voorbeeld, een gesprekskring van katholieke en protestantse theologen begon. In de jaren die volgden werd Van den Akker, als preses van de Provinciale kerkvergadering van de Nederlandse Hervormde Kerk in Noord-Brabant en Limburg, een drijvende kracht achter de oecumenische beweging beneden de Moerdijk. Hij werd ‘bisschop van hervormd Brabant’ genoemd en manifesteerde zich ook zo. In een oecumenische kerkdienst schroomde hij niet de communie te ontvangen en uit te delen. Hij was bestuurslid van de Willibrordsvereniging, de Heilige Landstichting en het stichtingsbestuur van de Tilburgse Katholieke Hogeschool. Ook was Van den Akker jarenlang redacteur van het katholieke orgaan Kosmos + Oecumene en gold hij als steun en toeverlaat van bisschop Bekkers. De Raad van Kerken, opgericht in 1968 en doorgaans toneel van verdeeldheid en besluiteloosheid, was in Van den Akkers ogen maar ‘een mager geval’.

In 1982 ging Van den Akker met emeritaat, maar hij bleef preken en de zaak van de oecumene bepleiten. Ook kwam hij op voor stijl en theologische diepgang in de liturgie. De dood kwam onverwacht, op 31 maart 2000, in zijn slaap. Toen Van den Akker vijf dagen later de hervormde kerk in Den Bosch werd uitgedragen, telde het gevolg drie bisschoppen. ‘Breng uw verdeelde en verscheurde christenheid uit de vier windstreken in uw ene huis bijeen,’ had hij vierendertig jaar eerder tijdens Bekkers’ uitvaartmis gesproken.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 21 augustus 2009

Verder lezen: T. Brattinga, Een leven in de oecumene. Ds. N.K. van den Akker (Den Bosch 1992) ; B.J. Albers en P. Nissen, De bisschop, kerkscheidend of kerkverenigend? Bijdragen over het bisschopsambt in de oecumene. Ter nagedachtenis van ds. Nico van den Akker (Delft 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!