A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Berkouwer, Gerrit Cornelis

Gewijzigd op 29-08-2012 15:03 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Theoloog, hoogleraar dogmatiek en dogmengeschiedenis Vrije Universiteit (Amsterdam 8 juni 1903 - Voorhout 26 januari 1996)

Toen Berkouwer, zoon van een onderwijzer, in 1921 zijn examen HBS behaalde, stond hij voor de keuze: zou hij sportleraar worden, wiskundige of theoloog? Hij besloot staatsexamen gymnasium te doen en schreef zich in 1922 in als student aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. In 1927 studeerde hij af en werd predikant in het Friese Oudehorne.

Vier jaar later aanvaardde hij een beroep van de gereformeerde kerk in de Watergraafsmeer en keerde terug naar de hoofdstad. In 1932 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit waar hij acht jaar later als buitengewoon hoogleraar in de nieuwe theologie werd benoemd. In de oorlog raakte Berkouwer, als voorzitter van de gereformeerde synode, betrokken bij het conflict rond de Kamper theoloog Klaas Schilder. Het leidde in augustus 1944 tot een kerkscheuring die Berkouwer, een irenische persoonlijkheid, erg aangreep.

In 1945 benoemde de Vrije Universiteit Berkouwer tot hoogleraar voor dogmatiek en dogmengeschiedenis. Vier jaar later verschenen de eerste drie delen van zijn Dogmatische studiën die hem, samen met zijn artikelen in het Gereformeerd Weekblad en Trouw, tot opinion-leader van de Gereformeerde Kerken maakten. Berkouwers theologie maakte een sterke ontwikkeling door. In de jaren dertig en veertig had hij, geheel in de lijn van de binnen de Gereformeerde Kerken heersende opvatting, afstand genomen van nieuwe visies, met name van de dialectische leer van de Zwitser Karl Barth. In de jaren vijftig en zestig ging Berkouwer zich echter in modern-theologische richting oriënteren. Met zijn boek De triomf der genade in de theologie van Karl Barth, dat in 1954 verscheen en waarmee hij ook internationaal naam maakte, brak Berkouwer de gereformeerde ban over de Zwitserse theoloog.

De open, empathische en zoekende invalshoek van het boek was een voorafspiegeling van de cultuuromslag die zich na 1960 in de Gereformeerde Kerken zou voltrekken: van een gesloten bolwerk waarvan behoudzucht en volgzaamheid hoekstenen waren naar een kerkgenootschap dat de vensters naar de wereld en haar problemen opende. Berkouwer wees de kerk de weg naar de Nederlandse Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken. Van 1962 tot 1965 woonde hij als waarnemer het tweede Vaticaanse concilie bij.

In 1972 verscheen het laatste, achttiende deel van zijn Dogmatische studiën, een jaar later ging Berkouwer met emeritaat. Maar liefst 46 promovendi behaalde onder zijn begeleiding de doctorstitel, onder wie Kuitert en Wiersinga. In 1989 publiceerde Berkouwer zijn autobiografie, Zoeken en vinden. Hij stierf in 1996, 92 jaar oud.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 31 oktober 2008

Verder lezen: G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen (Kampen 1989) ; C. van der Kooi, ‘Berkouwer, Gerrit Cornelis’, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, V (Kampen 2001), 51-55 ; D. van Keulen, Bijbel en dogmatiek. Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer (Kampen 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!