A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Booy, Thijs

Gewijzigd op 30-01-2013 09:03 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Publicist, particulier secretaris van prinses Wilhelmina (Alphen aan den Rijn 27 maart 1923 - Apeldoorn 7 maart 2003)

'Jij aap van een jongen, jij blaag,’ moet een radeloze predikant Thijs Booy eens hebben toegebeten. Jan Schouten, de antirevolutionaire leider, sprak vermanend: ‘U zou zoveel moois kunnen doen. Nu breekt u af. Wat blijft er over van onze zaak als uw denkbeelden het zouden winnen?’ De rebelse Booy werd in 1923 geboren in Alphen aan den Rijn waar hij de christelijke hbs bezocht.

In de bezettingsjaren raakte de gereformeerde jongeman bij het verzet betrokken wat niet zonder persoonlijke gevolgen bleef. Booy werd opgepakt en verdween in een Duitse cel.

Hij overleefde de oorlog en verwelkomde de bevrijding als het begin van een nieuwe tijd. Jongeren die in het verzet hadden gezeten en hun leven voor de herwonnen vrijheid hadden gewaagd, moesten een belangrijke stem in het politiek-maatschappelijke kapittel krijgen. Booy kwam bedrogen uit. Nederland pakte op 5 mei 1945 de draad op die het 10 mei 1940 had moeten laten vallen. De oorlog was voorbij, business as usual, ook in de eigen gereformeerde gezindte.

Booy weigerde zich er bij neer te leggen. Waar iemand als Bruins Slot, een van de oprichters van het verzetsblad Trouw, door de pomp ging bleef Booy vechten voor vernieuwing. Hij werd de spraakmakende leider van de Werkgemeenschap Gereformeerde Jongeren en timmerde ook als publicist driftig aan de weg. De kerken moesten gezamenlijk de toekomst tegemoet treden, betoogde Booy. Dogmatische haarkloverijen moesten tot het verleden behoren; de ivoren torens waarin de geestelijkheid zich voor de oorlog had verschanst moesten worden neergehaald. Elementaire geloofszaken moesten der discussie worden gesteld, de gescheidenheid van hervormden en gereformeerden inbegrepen.

De Doleantie van 1886 was theologisch en maatschappelijk immers volledig achterhaald, een opvatting die Booy persoonlijk kracht bijzette door te trouwen met de hervormde Sophie barones Van Randwijck. Het huwelijk werd ingezegend door een hervormde en gereformeerde predikant, wat in de verzuilde jaren vijftig een unicum was.

Een jaar eerder, in 1953, was Booy particulier secretaris van prinses Wilhelmina geworden. Ook de voormalige vorstin was vernieuwingsgezind en had het evenmin op de traditionele kerken begrepen. In de oecumenische conferenties die ze op paleis Het Loo belegde had Booy een belangrijk aandeel. Dit gold ook voor haar in 1957 verschenen memoires Eenzaam maar niet alleen waarvan ze de helft van de royalties aan Booy afstond. In 1963, een jaar na Wilhelmina’s dood, legde hij zijn herinneringen aan de oud-koningin vast in Het is stil op Het Loo.

Ondertussen was de gereformeerde wereld aan het veranderen. Ramen en deuren gingen open, oecumene en engagement werden bon ton. ‘Steeds was het beeld dat wij van het gereformeerde leven hadden dat van een zwaar-zieke,’ had Booy in 1956 in zijn boek Een stille omwenteling geschreven. Maar na 1960 trad herstel op – genezing, ook in de verhouding tot de hervormde kerk. Een groep van achttien theologen (negen hervormden, negen gereformeerden) werkte aan het ongedaan maken van ‘1886’.

Booy bezag het alles met instemming en vreugde. In 1969 smaakte hem bovendien het genoegen te worden benoemd tot curator van de Vrije Universiteit. De rebel van weleer, alom verketterd, werd bestuurder van de universiteit die een van de pijlers onder het verstarde gereformeerde bolwerk was geweest.

Tot kort voor zijn dood bleef Booy publiceren, niet in het minst over het koningshuis. Hij overleed in maart 2003, 79 jaar oud. De herdenkingsdienst vond in paleis Het Loo plaats.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 21 mei 2009

Archief: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit

Informatie op internet: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren ; Stichting Fidocus

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!