A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Bouwman, Willemiena

Gewijzigd op 20-12-2012 16:39 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Verzetsvrouw (Gees 5 februari 1920 - Bennebroek 3 maart 2007)

Ze had haar ouders moeten beloven geen verzetswerk te doen. Er waren thuis, in Almelo, nog kleine kinderen, en haar vader, ds. J.J. Bouwman, had al eens moeten onderduiken. Maar door haar verloofde, de economiestudent Wim Speelman, ook een domineeskind, was er geen ontkomen aan. Meteen in de zomer van 1940 verspreidde hij al pamfletten waarin het Nederlandse volk werd opgeroepen de rug recht te houden en raakte hij betrokken bij het verzetsblad Vrij Nederland.

In het voorjaar van 1941 werd het blad door een arrestatiegolf getroffen. Verwarrende maanden volgden, verschillende groepen gaven VN uit. In oktober 1941 werden de handen ineengeslagen en maakte het blad een nieuwe start. Mien Bouwman werd actief in de verspreiding. De start was geen succes. ‘Wim gaf me twee krantjes die ik moest bezorgen in Wijhe en Rolde. Maar ik had geen zin: ik stuurde ze per post. Hij was woedend.’

Eind 1942 werd Speelman, de onbetwiste leider van het verspreidingsapparaat van VN, gearresteerd. Hij wist kort voor de jaarwisseling op spectaculaire wijze te ontsnappen. Terug naar VN wilde hij niet meer, na een organisatorisch conflict met hoofdredacteur Bruins Slot, die ontevreden waren over de redactionele toon van VN. Ook binnen Speelmans verspreidingsapparaat leefde onvrede over de inhoud van de krant.

Een en ander mondde begin 1943 uit in de oprichting van Trouw, met Mien Bouwman aan de zijde van Speelman. ‘Ik móét wel meedoen’, bezwoer ze haar vader en moeder. Twee keer per week reisde ze van Groningen aan Amsterdam, met berichten en kopij. Op de terugreis nam ze vaak een joods kind mee dat op een adres in het noorden werd ondergebracht. Zo redde ze tientallen kinderen het leven. Ze verloor haar geliefde. Speelman werd op 29 januari 1945 gearresteerd, in een Trouw-drukkerij aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Vlak nadat hij was weggevoerd, kwam Mien Bouwman de drukkerij binnenlopen. De zaak was gesloten, zeiden SD-agenten, en ze lieten haar als door een wonder gaan. Speelman werd drie weken later gefusilleerd, Mien Bouwman nam zijn plaats in de organisatie in. Tien weken later ventte ze in Amsterdam de bevrijdingskrant uit. ‘Er stond geen prijs op de krantjes, maar die avond hadden we een jutezak vol geld.’

Dat Trouw na de oorlog een behoudende, op en top antirevolutionair dagblad werd, ergerde haar. Maar ze bleef de krant trouw en was heel blij met de ‘evangelisch-radicale’ koers die Bruins Slot in de jaren zestig ging varen. Directe bemoeienis met de krant had ze toen allang niet meer. Na de bevrijding, toen Trouw eenmaal bovengronds draaide, trok ze zich uit de organisatie terug. Ze werd maatschappelijk werkster bij de Stichting Gezinszorg in Kennemerland. Van 1977 tot haar pensionering, in 1985, werkte ze voor de Stichting ’40-’45.

In januari 1993, toen de krant haar vijftigjarig bestaan vierde, zei Mien Bouwman Trouw nog steeds als haar krant te beschouwen, ‘omdat men onrecht altijd onrecht is blijven noemen’. Drie maanden later ontving ze uit handen van de Israëlische ambassadeur de Yad Vashem-onderscheiding. Omdat ze in de oorlog haar leven voor joodse kinderen had gewaagd mocht ze zich tot de ‘rechtvaardigen onder de naties’ rekenen. Ze overleed in 2007, 87 jaar oud.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 13 juli 2009

Informatie op internet: Frits van Exter, 'Naschrift bij het afscheid van een "grote vrouw"' Peter Bak, 'Ze moest wel meedoen aan de verzetsstrijd'

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!