A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Conciliair proces

Gewijzigd op 29-08-2012 14:08 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu
Afbeelding
Voluit: ‘conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’; oproep van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Vancouver, 1983.

In ‘gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’ werd samengevat waarvoor christenen in de wereld dienen op te komen. Dat zou moeten leiden tot een concilie van alle kerken; vandaar ‘conciliair proces’. De oproep werd vooral in Europa, ook Nederland, opgepakt.

Rooms-katholieken wilden de naam ‘concilie’ reserveren voor officiële kerkvergaderingen; in de benaming werd dus spoedig ‘conciliair’ geschrapt.

In 1989 was er in Bazel een Europese oecumenische vergadering, met protestantse, orthodoxe én rooms-katholieke vertegenwoordigers.

In 1990 belegde de Wereldraad een wereldconferentie in Seoul. De daar aanvaarde uitspraken en afspraken vonden instemming op de Wereldraadassemblee in Canberra in 1991.

Nadien verminderde het brede enthousiasme, al blijven de thema’s (rechtvaardige economie, geweld/geweldloosheid, milieubehoud) op de oecumenische agenda.

Auteur: Karel Blei uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Michiel van Alphen, Het conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping: artikelen en documenten (Amersfoort 1988)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!