A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Deurloo, Karel Adriaan

Gewijzigd op 23-07-2012 09:33 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Theoloog (Valkenswaard 25 januari 1936)

Jarenlang was hij het gezicht van de Amsterdamse School: even kerks als links, theologisch alle nadruk op de bijbeltekst leggend. ‘Het bijbels verhaal heeft zeggingskracht zoals het er ligt als uiteindelijke compositie’, in de woorden van Martin Beek, Deurloo’s leermeester aan de universiteit van Amsterdam. Ook Frans Breukelman beïnvloedde Deurloo. Wij, mensen, moesten naar de tekst toe en Gods Woorden in al Zijn vreemdheid op ons laten inwerken. De tekst sprak, de mens hoefde alleen maar te luisteren.

Na zijn studie aan de universiteit van Amsterdam keerde Deurloo terug naar zijn geboortestreek en werd jeugdpredikant in Eindhoven. Vervolgens trok hij opnieuw naar de gemeentelijke universiteit van de hoofdstad waar hij als studentenpredikant ging werken. Hij ging voor in de Amstelkerk, die in de jaren zeventig van een ingeslapen en vergrijsde gemeente veranderde in het bruisende liturgische hart van de Amsterdamse School. Deurloo verwierf nationale bekendheid met het tv-programma Dichterbij, een serie bijbelprogramma’s die hij samen met Nico Bouhuys voor de IKON maakte.

Na zijn promotie in 1976, op een exegetisch-literaire studie over Kaïn en Abel, volgde Deurloo zijn leermeester Beek op als hoogleraar oude testament aan de universiteit van Amsterdam. Deurloo’s visie dat de tenach, het oude testament, een eenheid vormde en veel later moest worden gedateerd dan werd aangenomen, tussen de vijfde en derde eeuw voor Christus, ondervond nogal wat tegenkanting. Evenmin onomstreden was zijn opvatting dat niet alleen de bijbeltekst, maar ook de onderzoeker in zijn historisch-maatschappelijke context moest worden bezien. Objectiviteit moest worden nagestreefd, maar objectivisme moest worden vermeden.

Voorts viel Deurloo’s wetenschappelijke werk op door de brede aanpak, met de nadruk op het ‘intertekstuele’ karakter van het oude testament. Close reading en literaire feeling waren daarbij belangrijke vereisten. Hierin toonde Deurloo zich een volgeling van Breukelman die de in 1951 verschenen bijbelvertaling verwierp omdat daarin de klank van de bijbelse grondwoorden nagenoeg was verstomd. Deurloo, op zijn beurt, kantte zich tegen de vertaling van 2004. ‘Het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend,’ reageerde hij in 1999 op een voorpublicatie.

Drie jaar eerder had Deurloo zijn leerstoel oude testament verlaten en was hij aan de universiteit van Amsterdam kerkelijk hoogleraar bijbelse theologie geworden, in dienst van de hervormde kerk. De overstap werd in meerdere opzichten geen succes. De nieuwe hoogleraar oude testament had weinig op met de traditie van de Amsterdamse School. Met lede ogen moest Deurloo toezien hoe de school ter ziele ging, terwijl zijn nieuwe hoogleraarschap al gauw onder druk kwam te staan – de hervormde kerk wilde er eigenlijk af. In 2001 ging Deurloo met emeritaat, om twee jaar later bijzonder hoogleraar bijbelse theologie aan de Vrije Universiteit te worden, in de hoop de deuren van de Amsterdamse School in Buitenveldert weer te kunnen openen.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 27 juli 2009

Verder lezen: J.W. Dyk (red.), Unless some one guide me...: Festschrift for Karel A. Deurloo (Maastricht 2001)

Informatie op internet: Lodewijk Dros, 'Deurloo's dakloze School keert terug'

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!