A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Emden, synode van

Gewijzigd op 30-08-2012 16:10 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Eerste nationale synode van gereformeerde kerken in de Nederlanden (4-13 oktober 1571)

De bijeenkomst van afgevaardigden van kerken uit de Nederlanden en van de vluchtelingengemeenten in met name Duitsland, ontstond op uitnodiging van de kerken in de Palts en kwam voort uit de behoefte aan eenheid in belijdenis en kerkstructuur. Emden (Oost-Friesland) werd met het oog op de veiligheid en de bereikbaarheid gekozen.

Resultaat van de synode was een kerkorde met 53 artikelen waarin de kerken onder andere afspraken gebruik te maken van de Heidelbergse Catechismus in de Nederlandse en de Catechismus van Genève in de Waalse kerken. Ondertekening van de Franse en Nederlandse geloofsbelijdenis werd verplicht voor ambtsdragers. Verder koos men voor de kerkelijke structuur van classis, provinciale en generale synode. Daarbij was de classis als orgaan van onderlinge dienst en tucht een novum.

Auteur: Herman Selderhuis uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: D. Nauta e.a. (red), De synode van Emden 1571-1971 (Kampen 1971) ; Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie (Kampen 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!