A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Heuvel, Albert Hendrik van den

Gewijzigd op 18-09-2012 12:24 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Hervormd theoloog (Utrecht 24 maart 1932)

‘Iemand die waarschijnlijk minister-president was geworden als hij niet voor God had gekozen,’ zo zeggen mensen uit zijn nabije omgeving. Van den Heuvel wordt ‘een bruggenbouwer met daadkracht’ genoemd, een bestuurder met ‘een liederlijke slimheid’. Ook wordt hij geprezen als aimabel en tactvol, betrokken en bevlogen, erudiet. Of al deze kwalificaties iemand geschikt maken voor het premierschap is overigens maar zeer de vraag, en of ze een keuze voor God rechtvaardigen zullen we op het ondermaanse wel nooit aan de weet komen.

Albert van den Heuvel werd in 1932 geboren als enigkind van een maatschappelijk werkster en een bejaardenhuisdirecteur. In zijn jonge jaren toonde hij talent voor het toneel en werd hij aangetrokken door de journalistiek. Ook werkte hij korte tijd als stalknecht in een veeartsenschool. De hervormde jongeman besloot echter theologie te gaan studeren. Na in 1956 voor zijn kerkelijk examen te zijn geslaagd studeerde hij twee jaar aan de Union Theological Seminary in New York. Hij kwam er onder de indruk van de joodse godsdienstfilosoof Martin Buber in wiens denken en werken de dialoog centraal stond: het menselijk leven als grote ontmoeting; zonder een ‘jij’ bestond er geen ‘ik’.

In 1958, na zijn studieperiode in New York, werd Van den Heuvel secretaris van de Oecumenische Jeugdraad. Twee jaar later werd hij werkzaam op het jeugddepartement van de Wereldraad van Kerken in Genève. In 1967 volgde zijn benoeming tot hoofd communicatie van de Wereldraad, een functie die hem tot adviseur van de secretaris-generaal maakte. In 1972 keerde Van den Heuvel terug naar Nederland waar hij tot secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk werd benoemd. Dit ging niet zonder slag of stoot want Van den Heuvel was niet alleen progressief maar ook nog eens lid van de Partij van de Arbeid. De rechtervleugel van de hervormde kerk wist een tweede stemronde af te dwingen, maar kon Van den Heuvels benoeming niet verhinderen.

Als secretaris-generaal verloochende Van den Heuvel zijn internationale oriëntatie niet, zich prominent bezighoudend met de Derde wereld, de vredesbeweging en de mensenrechten. Hij trad nadrukkelijk op de voorgrond, onder meer in demonstraties, wat hem in linkse kringen een goeie pers bezorgde. Toen André Kloos in 1979 als voorzitter van de VARA vertrok, een hopeloos verdeelde en stuurloze organisatie achterlatend, attendeerde PvdA-leider Joop den Uyl de selectiecommissie op de rode dominee die als bruggenbouwer bekend stond. Die echter al bestuurslid van de IKON bleek, en geen VARA-lid. Van den Heuvel was lid van de NCRV.

Dit alles vermocht zijn benoeming tot VARA-voorzitter niet in de weg staan. Een socialistische dominee bij de VARA had volgens Van den Heuvel meer kans van slagen dan een gelovige socialist bij de NCRV. Hij beleefde hectische jaren als omroepvoorzitter. Enerzijds wilde de VARA een culturele voorhoede zijn, de strijd aanbindend met de vervlakking die TROS en Veronica zouden belichamen. Anderzijds richtte de VARA zich op ‘de gewone man’, onder meer door de Sterrenshows van Willem Ruis, grootschalige spektakelstukken die de arbeiders aan de buis en de omroep moesten kluisteren. De shows werden een financieel debacle en brachten de VARA in grote problemen. De toestroom van nieuwe leden bleven uit.

In 1985 gaf Van den Heuvel zijn voorzitterschap van de VARA op en werd vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS. In 1993 ging hij met pensioen, maar hij bleef op vele kerkelijke terreinen actief, onder meer als voorzitter van het stichtingsbestuur van de Rode Hoed. Als bevlogen oecumenicus bezag hij de Wereldraad van Kerken met aanhoudende zorg. ‘De verhouding met de andere godsdiensten lijkt onderaan het lijstje prioriteiten van de Wereldraad te staan,’ zei Van de Heuvel in 2008 ter gelegenheid van haar zestigjarig bestaan. ‘Dat moet naar boven. En ook het milieu verdient meer aandacht.’ Wat bureaucratie betrof kon de Wereldraad met minder toe. ‘Dat grote kantoor in Genève mag van mij wel gesloten worden.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 18 november 2009

Informatie op internet: Kruispunt radio ; VARA

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!