A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nederlands Zendelinggenootschap

Gewijzigd op 31-08-2012 12:09 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Zendingsvereniging.

Het Nederlands Zendelinggenootschap werd in 1797 opgericht te Rotterdam, met als zinspreuk ‘Vrede door het bloed des Kruises’. Het doel van het Nederlands Zendelinggenootschap (NZG) was niet kerkstichting, maar het brengen van individuen tot een innerlijk doorleefd christendom, gekoppeld aan beschaving. In de eerste decennia vonden uitzendingen plaats naar West-Europese landen, Zuid-Afrika en Ceylon; sinds 1830 werkte het NZG alleen nog in Nederlands-Indië (Molukken, Minahassa, Oost-Java, Midden-Celebes). In de Minahassa en Midden-Celebes ontstonden door deze arbeid volkskerken, in Oost-Java een kerk uit de islam. In Nederland zelf was het NZG koploper in de wetenschappelijke bezinning op de zending, waarbij men zich oriënteerde op de Groninger richting, na 1880 op de ethische theologie. Het NZG nam ook het initiatief in de groeiende samenwerking van de corporaties sinds 1905. In 1951 ging het NZG op in de Zending der Nederlandse Hervormde kerk.

Auteur: Th. van den End uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: E. Kruijf, Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten (Groningen 1894) ; Th. van den End e.a. (red.), Twee eeuwen Nederlandse zending, 1797-1997. Twaalf opstellen (Zoetermeer 1997)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!