A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nederlandse Christen Vrouwen Bond

Gewijzigd op 31-08-2012 12:20 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Vereniging met als doel het ‘geven van voorlichting op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein’ vanuit het perspectief van de bijbel.  

De Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) werd op 1 oktober 1919 opgericht en wilde protestants-christelijke vrouwen stimuleren om hun plaats in de samenleving te bepalen en gebruik te maken van de eigen capaciteiten. De NCVB was een uitvloeisel van het in 1919 ingevoerde vrouwenkiesrecht. De landelijke NCVB gaf een tijdschrift uit (De Christenvrouw), produceerde voorlichtingsmateriaal en organiseerde themadagen en cursussen. Het hart van de organisatie waren echter de plaatselijke afdelingen waar vrouwen elkaar rond maatschappelijke, culturele en geloofsthema’s ontmoetten. De NCVB behoorde tot de ‘traditionele’ vrouwenbeweging (in tegenstelling tot de feministische beweging vanaf de jaren zestig). Zowel vanuit zijn oorsprong, als zijn doelstelling en werkwijze kan hij echter getypeerd worden als een emancipatoire beweging.

Op 1 januari 1999 fuseerde de NCVB met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (uit 1938). Onder de naam Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging zetten beide organisaties hun werk voort in de lijn van de oude doelstellingen.  

Auteur: Lieke Werkman uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)  

Verder lezen: Motief. Ledenblad van Passage: christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, jrg. 1 (1999)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!