A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nederlandse Protestantenbond

Gewijzigd op 31-08-2012 12:44 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Vereniging, in 1870 opgericht door C.W. Opzoomer, C.P. Tiele en anderen.

De Nederlandse Protestantenbond werd opgericht als reactie op de in 1862 opgerichte Confessionele Vereniging. Men wilde de krachten van die protestanten bundelen ‘die willen samenwerken om de vrije ontwikkeling van de godsdienst te bevorderen, zowel binnen de kerkgenootschappen als op ieder ander gebied’. Van meet af aan profileerden zich binnen de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) twee stromingen. Aan de ene kant zag men zich als kerk van de toekomst met een eigen zelfstandige organisatie; aan de andere kant wilden vele leden binnen hun eigen kerkgemeenschap blijven om daar het onvervalste vrijzinnige geluid te laten horen. Men zag Jezus als de persoon in wie de volmaakte liefde van God tot ons komt; de bijbel is niet het goddelijke geïnspireerde Woord, maar het document waarin die liefde verwoord wordt. De NPB gaf een aanzet tot de oprichting van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, waaruit de VPRO voortkwam en nam het initiatief tot de Leidse Vertaling van de bijbel. Momenteel telt de NPB zesduizend leden en zeventig afdelingen. Sommige beleggen zelfstandige zondagsdiensten, andere participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap of Doopsgezinde gemeenten.

Auteur: H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!