A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Rhijn, Maarten van

Gewijzigd op 14-08-2013 11:34 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Kerkhistoricus, vertegenwoordiger van de ethische theologie (Groningen 29 april 1888 - Utrecht 3 oktober 1966)

Maarten van Rhijn werkte na zijn theologiestudie van 1916 tot 1926 als secretaris van de Nederlandse Christen Studenten Vereeniging (NCSV). Daarna was hij tot 1958 hoogleraar kerk- en dogmageschiedenis te Utrecht. Van Rhijn gaf in de NCSV leiding aan het bijbelstudiewerk; zo bekwaamde hij zijn leerlingen tot boodschappers van Christus. Hij voelde zich lange tijd aangetrokken tot de Oxfordbeweging. Een reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk interesseerde hem minder.

Het ging hem als ethisch theoloog meer om mensen dan om het kerkelijk instituut. Dat bleek ook uit zijn optreden als hoogleraar. Het leven van de christen in diens strijd om Gods genade kreeg bij hem een zwaar accent; zijn aandacht voor Luther hing hier ook mee samen. Van Rhijns kerkhistorische werk concentreerde zich op de Reformatie en de negentiende eeuw en is fijnzinnig en mild.

Auteur: H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: A.F.N. Lekkerkerker (e.a.), Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie (Den Haag 1951)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!