A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Ridderbos, Herman Nicolaas

Gewijzigd op 03-09-2012 18:17 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Gereformeerd theoloog en nieuwtestamenticus, zoon van J. Ridderbos (Oosterend {Fr.} 13.02.1909 - Kampen 08.03.2007)

Herman Ridderbos studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool (1927-1931) in Kampen, vervolgens aan de Vrije Universiteit (VU) bij F.W. Grosheide (1931-1933), bij wie hij in 1936 cum laude promoveerde op De strekking der Bergrede naar Matteüs. Ridderbos was gereformeerd predikant in de Eefde-Gorssel (1933) en Rotterdam-Charlois (1939) en werd in 1942 door de synode van Sneek 1939-1942 benoemd als opvolger van S. Greijdanus aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Hij was daar hoogleraar Nieuwe Testament (1943-1974) en na zijn emeritaat buitengewoon hoogleraar (1975-1978). Ridderbos raakte door zijn benoeming betrokken bij het kerkelijk conflict dat leidde tot de vrijmaking van 1944 en nam het nadien op voor de synode, vooral in het Gereformeerd Weekblad. Hij was ongelukkig met de spijtbetuiging over de breuk van 1944 door de synode van Almere 1988.

Ridderbos was nauw betrokken bij de grote veranderingen die de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw in de Gereformeerde Kerken plaatsvonden. Hij trad hierbij op als een bezorgde, maar tegelijk nuchtere en loyale middenfiguur. Gedurende zijn lange wetenschappelijke loopbaan publiceerde Ridderbos over de synoptische evangeliën, de brieven van Paulus en het evangelie naar Johannes. Hij typeerde de evangeliën als ‘kerygmatische geschiedschrijving’. Hij nam daarmee afstand van de apologetische inzet van zijn leermeesters Greijdanus en Grosheide, en ontwikkelde parallel aan het werk van O. Cullmann een eigen Nederlandse gereformeerde variant van de heilshistorische benadering van het Nieuwe Testament. Enkele van zijn belangrijkste werken zijn: De komst van het Koninkrijk (1950), Paulus. Een ontwerp van zijn theologie (1966) en Het evangelie naar Johannes. Proeve van een theologische exegese (1987-1992).

Auteur: Koert van Bekkum uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: R. Roukema, ‘Heilshistorische exegese. Herman Ridderbos’, in: J. van Gelderen, C. Houtman (red.), Profiel. Theologiebeoefening in Kampen 1970-1990 (Kampen 2004)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!