A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Rutgers, Frederik Lodewijk

Gewijzigd op 13-09-2012 14:43 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Kerkhistoricus en kerkrechtdeskundige (Breede {Gr.} 26 november 1836 - Amsterdam 19 maart 1917)

Rutgers werd in 1880 tot hoogleraar benoemd aan de Vrije Universiteit. Heeft als specialist van het kerkrecht grote betekenis gehad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland. Wat A. Kuyper aan visionaire gedachten had, werd door hem in een juridisch en organisatorisch correcte vorm gestoken.

Talloze plaatselijke kerken hebben zijn raad ingewonnen. Daardoor werd hij de architect van het doleantiekerkrecht. Hij beschikte over een grondige kennis van het leven van Calvijn, en het was mede aan zijn invloed te danken dat bij de Vrije Universiteit in de eerste decennia van haar bestaan veel uitstekende kerkhistorische proefschriften zijn verdedigd.

Auteur: M.J. Aalders uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: D. Nauta, ‘Rutgers, Frederik Lodewijk’, in: D. Nauta e.a. (red.) Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, I, 303-304

Archief: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit

Informatie op internet:Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letterkunde

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!