A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Socratische oorlog

Gewijzigd op 30-08-2012 19:08 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Achttiende-eeuwse pennenstrijd over de waarde van niet-christelijke moraliteit en de positie van de publieke kerk.

Aanleiding vormde de roman Bélisaire (1767) van Jean-François Marmontel en de reactie daarop van de Rotterdamse gereformeerde predikant Petrus Hofstede in De Belisarius van den heer Marmontel beoordeeld (1769). Hofstede wees de gedachte af dat deugdzame heidenen de hemelse zaligheid verdienden, maar stemde in met Marmontels pleidooi voor godsdienstige verdraagzaamheid.

Tegen Hofstedes aanval op de deugdzaamheid van de niet door Marmontel genoemde Griekse wijsgeer Socrates publiceerde de remonstrantse predikant Cornelis Nozeman Socrates eere gehandhaafd (1769/70). Hierop ontspon zich een jarenlange polemiek met vele deelnemers. Van de vraag of deugdzame heidenen in de hemel konden komen, verlegde het debat zich al snel naar de al dan niet rechtmatige plaats van de gereformeerde religie als vaderlandse kerk.

Auteur: Jan Dirk Snel uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Ernestine van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (Hilversum 2000)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!