A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Vergadering van gelovigen

Gewijzigd op 30-08-2012 17:12 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Christelijke geloofsgemeenschap, internationaal vooral bekend als Plymouth Brethren (vanwege de vergadering te Plymouth in de begintijd). Wereldwijd verbreid met, ruw geschat, 1 miljoen aanhangers. In Nederland, met circa 9.000 personen, ook bekend als de ‘Broederbeweging’, omdat haar leden, wars van sektarisme, slechts ‘broeders (en zusters)’ wilden heten. De beweging ontstond tegen 1830 in Ierland, kort daarna in Engeland, als protest tegen het vergaande verval in de kerken. Zij viel in 1844-1848 vanuit Plymouth en Bristol uiteen in de meer extraverte ‘Open’ en de meer introverte ‘Gesloten’ broeders, met als bekendste leiders George Müller (1805-1898), bekend door zijn weeshuizen in Bristol, respectievelijk John Nelson Darby (1800-1882), de ‘theoloog’ van de Gesloten broeders (darbisme).

In Nederland ontstonden de eerste ‘Gesloten’ vergaderingen rond 1854 en de veel kleinere groep van Open broeders tegen 1910. Momenteel heeft dit onderscheid in de praktijk grotendeels afgedaan; slechts enkele afgescheiden groepjes zijn nog extreem ‘gesloten’. In de geschiedenis van de Nederlandse Vergaderingen hebben vooral Herman Cornelis Voorhoeve (1837-1901) en zijn zoon Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948) een grote rol gespeeld. Meer recent waren betrokken: de zwagers Harm Wilts (1904-1995) en Hendrik Leendert Heijkoop (1906-1995), en onder de ‘Open Broeders’ Jacob Klein Haneveld (1917-1988).

De beweging kan omschreven worden als een evangelische beweging avant-la-lettre: meestal geen vaste voorgangers (vaak zelfs geen oudsten), minimale bestuurlijke hiërarchie en kerkelijke structuur, relatief kleine gemeenten met een vrij hechte onderlinge band, ruime participatie van gemeenteleden in de diensten, geen confessionele gebondenheid, vaak grote evangelistische en zendingsactiviteit. Ook de theologie is ‘evangelisch’, waarbij vooral het prechiliasme opvalt.

Auteur: W.J. Ouweneel uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: W.J. Ouweneel, ‘Gij zijt allen broeders’: Het Nederlands Réveil en de ‘Vergaderingen’ van de ‘Broeders’ (Vaassen 1980) ; W.J. Ouweneel, De ‘Vergadering van Gelovigen’, serie Wegwijs (Kampen 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!