A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Land, Sipke van der

Gewijzigd op 17-09-2012 13:26 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Theoloog, radio- en tv-presentator van de NCRV (Kollum 12 februari 1937)

'Jij bent toch ook zo'n 'Sipke?' vroeg een buurjongen me midden jaren zeventig. Ik haalde m'n schouders op. 'Nou, jij gaat toch ook altijd naar zo'n kerk?'

De ironie van het seculiere gevraag drong pas jaren later tot me door – want Sipke van der Land hield zich juist verre van kerkgenootschappen. ‘In de kerkelijke wereld is hij altijd bewust een buitenbeentje gebleven,’ aldus de beknopte biografie op Van der Lands website, ‘omdat hij geen vaste verbintenis met een bepaalde kerk had maar onafhankelijk bleef.’

Sipke van der Land is Fries van geboorte. Zijn wieg stond in Kollum, in de zogenaamde Friese Wouden. In 1945, toen Sipke acht jaar was, verhuisde het gezin naar Wassenaar waar Van der Land nog steeds woont, in het huis waarin hij opgroeide. Na de middelbare school studeerde hij MO Nederlands en MO theologie waarna hij docent werd aan het christelijk lyceum in Leiden, lesgevend in beide vakken. Naast zijn schoolwerk publiceerde Van der Land in dagbladen en tijdschriften. In 1966 verscheen zijn eerste jeugdboek, Ik heb een mes, dat met een prijs werd bekroond. Van der Land kreeg vervolgens de smaak te pakken want tot 1971 zouden nog vijf jeugdboeken volgen.

Van der Land had inmiddels ook naam gemaakt als spreker op manifestaties van veelal christelijke organisaties. Dit baande de weg naar de NCRV, naar de radio en – vanaf 1968 – de televisie. Van der Land produceerde en presenteerde religieuze programma’s als ‘Je kunt het geloven of niet’ en maakte documentaires over bijbelse landen. Ook bracht hij een geruchtmakende serie over sektes op het scherm, onder de titel ‘Niet te geloven’. Voorts verwierf Van der Land bekendheid met ‘Kom over de brug’, geldwervingsacties voor kerken in de derde wereld die in 1968 en 1972 werden georganiseerd. Dit maakte Van der Land tot een veelgevraagd fundraiser, in welke hoedanigheid hij onder meer voor Unicef, de Novib, het Leger des Heils en Zending over Grenzen werkte.

Intussen bleef Van der Land het geschreven woord ook beoefenen. In 1977 verscheen een bewerking van Thomas a Kempis' Navolging van Christus, een jaar later van AugustinusBelijdenissen. In 1981 bewerkte Van der Land de Institutie van Calvijn en de Tafelgesprekken van Luther. In deze jaren schreef Van der Land, liefhebber en verzamelaar van antiek en kunst, ook een monografie van schilder en plaatsgenoot Roeland Koning met wie hij bevriend was. In de jaren tachtig en negentig zagen vooral bijbelse dagboeken en bundels met gebeden en verhalen het publicitaire licht. Ook stelde Van der Land bloemlezingen van dichters samen, onder meer van Jacqueline van der Waals, Guido Gezelle en Willem de Mérode.

In 2003 diende Van der Land zich als biograaf van Boudewijn Büch aan, samen met de Eindhovense publicist Frans Mouws. Van der Land had Büch, ook opgegroeid in Wassenaar en eind 2002 overleden, in de jaren zestig leren kennen toen diens moeder hem, ten einde raad, aan zijn zorg had toevertrouwd. De biografie moest eind 2004 verschijnen, maar zou de boekwinkels nooit halen. Eind 2007 kondigde Van der Land een musical over majoor Bosshardt aan, de legendarische voorvrouw van het Leger des Heils. Hij had het scenario al af en was op zoek naar een producent – die niet werd gevonden.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 27 september 2010

Informatie op internet: Website Sipke van der Land

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!