A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Gewijzigd op 31-08-2012 12:14 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Protestantse agrarische standsorganisatie.

De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) werd in 1918 opgericht als tegenhanger van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en het algemene Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (KNLC). Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog groeide de bond sterk, al bleef ze kleiner dan de beide andere standsorganisaties. Met de zusterorganisaties, het ministerie van Landbouw en Visserij en andere belangenbehartigers had de bond grote invloed op de naoorlogse landbouwpolitiek. Gezamenlijk werden zij ‘het groene front’ genoemd. De agrarische standsorganisaties hadden een eigen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie: Het Landbouwschap.

De CBTB richtte zich op belangenbehartiging, agrarische en sociaal-economische voorlichting en het protestants-christelijk landbouwonderwijs. Verscheidene politici, zoals B.W. Biesheuvel, J. de Koning en P. Bukman begonnen hun loopbaan bij de CBTB. In 1995 ging de bond op in de algemene Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland).

Auteur: R. van der Woude uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: R. van der Woude, Op goede gronden. Geschiedenis van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918-1995 (Hilversum 2001)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!