A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Abdij

Gewijzigd op 19-11-2013 15:41 by host Gecategoriseerd als Kerk
Afbeelding
Zelfstandig klooster bestuurd door een abt of abdis ondergebracht in een rechthoekig gebouwencomplex met onder andere een kerk, kloostergang, refter, ziekenzaal en bibliotheek. Buiten dit complex bezat de abdij landerijen, die door kloosterlingen werden bewerkt. Tijdens de Middeleeuwen was de abdij een centrum van cultuur en wetenschap, waar boeken werden overgeschreven en kronieken werden vervaardigd. De meeste abdijen verdwenen in Nederland vanwege de secularisatie; in het zuiden zijn er nog enkele.

Auteur: Jan de Bas, uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!