A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Amsterdamse School

Gewijzigd op 19-11-2013 15:39 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Kring van theologen die hun bakermat hebben aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ook al vormen zij geen homogeen geheel, toch hebben zij als gemeenschappelijk uitgangspunt een literair-functionele benadering van oudtestamentische teksten. De traditionele historisch-kritische methode van bijbeluitleg, waarbij verondersteld wordt dat ooit redacteuren oude overleveringen tot een groter geheel hebben gevormd, wijzen ze als principe van uitlegging af. Deze methode kan hooguit hulpwetenschap zijn. Volgens de Amsterdamse School hebben de vragen naar vorm en functie van de tekst, binnen de literair-historische context, voorrang. Van belang is nauwgezet de aard van kern- of motiefwoorden te onderzoeken. Door deze met elkaar in verband te brengen komt men de structuur van literaire eenheden op het spoor en wordt de voorliggende tekst in zijn huidige vorm voorwerp van de uitleg. Centraal staat daarbij één gebeuren: de toewending van God naar de wereld in Jezus Christus. Frans Breukelman (1916-1993; van 1968 tot 1981 wetenschappelijk medewerker aan de UvA), beïnvloed als hij was door Barth en Miskotte, heeft in dit opzicht ontegenzeggelijk een leidende rol gespeeld. In verzet tegen elke dogmatische terminologie trachtte hij de structuur van het bijbelverhaal op te sporen via kernwoorden als gerechtigheid, hemel en aarde, de naam enzovoorts. Naast Breukelman moeten verder worden genoemd M.A. Beek (1909-1987), oprichter van de Societas Hebraica Amstelodamensis, feitelijk beginpunt van de Amsterdamse School, K.A. Deurloo (1936), die erin slaagde de grondbeginselen van de Amsterdamse School in werk voor niet-theologen en ook voor kinderen toe te passen en Aleida G. van Daalen (1922-2000). Overigens is de invloed van mensen als Martin Buber (1878-1965) en Juda L. Palache (1886-1944) onmiskenbaar.

Auteur: H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: R. Oost, Omstreden bijbeluitleg (Kampen 1986) ; P.J. Knegtmans en P. van Rooden (red.), Theologen in ondertal (Zoetermeer 2003), 177-196

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!