A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Armenbijbel

Gewijzigd op 30-09-2013 18:04 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Laatmiddeleeuwse 'plaatjesbijbel', ook bekend onder zijn Latijnse benaming Biblia pauperum.

Deze bijbel bracht met miniaturen, later ook houtsneden, een selectie van gebeurtenissen uit het Oude en Nieuwe Testament in beeld en bood daarmee een samenvatting van de bijbelse heilsgeschiedenis. Overeenkomstig de bijbeluitleg van de kerkvaders werden de oudtestamentische voorstellingen doorgaans gepresenteerd als voorafbeeldingen van het nieuwtestamentische hoofdthema. Zo wezen bijvoorbeeld het brood en de wijn van Melchisedek (Genesis 14:18), het paaslam (Ex. 12:1-28) en het manna in de woestijn (Ex. 16) vooruit naar het laatste avondmaal (Mar. 14:17-26).

In de naam 'armenbijbel' klinkt door voor wie het boek bedoeld was: voor de armen, die niet konden lezen en op deze aanschouwelijke manier catechese kregen. Daarnaast voor de arme geestelijkheid die, in de tijd voor de boekdrukkunst, de aanschaf van een volledige, dus kostbare bijbel niet kon betalen; zij gebruikten de armenbijbel als hulpmiddel bij (de voorbereiding van) hun prediking en onderricht.

Auteur: Philippe van Heusden uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!