A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Barok

Gewijzigd op 03-10-2013 16:12 by host Gecategoriseerd als Kunst en cultuur, Uitgelicht
Afbeelding
Kunststijl die volgt op renaissance en maniërisme en daarmee de oriëntatie op de klassieke Oudheid deelt.

De barok heeft echter meer oog voor plastische effecten en sterke contrasten: tussen licht en donker, hol en bol, vlak en gebogen, enzovoorts. Over de chronologie van deze stijlvorm lopen de meningen uiteen. Men laat haar in de regel omstreeks 1600 beginnen en doorlopen tot het midden van de achttiende eeuw. Zij bloeide voornamelijk in Italië, het Iberisch schiereiland, de Zuidelijke Nederlanden en zuidelijk Midden-Europa. Terwijl zij in Zuid-Europa in hoofdzaak betrekking had op de decoratie, kreeg zij in Midden-Europa ook een belangrijke ruimtelijke component. Daar vindt men een architectuur die werkt met een onderlinge doordringing van ruimten, die voordien ongekend was.

De opvatting dat de barok een typische katholieke stijl zou zijn, meer in het bijzonder de artistieke expressie van de Contrareformatie, is te eenzijdig, ook al is de invloed van het concilie van Trente onmiskenbaar, met name ten aanzien van de kerkinrichting, altaaropbouw en beeldende kunst. Ook in verschillende protestantse landen kan men echter spreken van barok, zeker in de Duitse gebieden. In landen als Frankrijk, Nederland en in zekere mate ook Engeland vindt men in dezelfde tijd de stijlvorm van het classicisme. De verhouding tussen classicisme en barok is nog steeds niet volstrekt duidelijk.

De veel gehoorde bewering dat de barok in Nederland niet zou hebben bestaan, is niet houdbaar. Een schilder als Rembrandt vertoont alle kenmerken van de barok. De barok heeft ook zijn stempel gedrukt op muziek (Bach, Händel) en literatuur.

Auteur: A.J. Looyenga uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!