A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Basisbeweging Nederland

Gewijzigd op 04-11-2013 16:02 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Samenwerkingsverband van radicaal-vooruitstrevende en kerkvernieuwende basisgroepen en gemeenten.

Voluit: Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland (BBN). Basisgroepen en kritische gemeenten ontstonden met name aan het eind van de jaren zestig vanuit de toen heersende radicaal-vooruitstrevende en kerkvernieuwende tendensen. De groepen ontmoetten elkaar aanvankelijk op ‘landdagen’ om onderlinge steun en inspiratie te zoeken. Door de verharding van de verhoudingen in kerk en samenleving, en door hun oecumenische karakter, kwamen zij steeds meer in de marge terecht. Tegelijkertijd vond de maatschappijkritische radicalisering die in de ‘gewone’ kerk langzamerhand was gestopt, in veel van deze groepen voortgang en ondergingen deze groepen onder meer de invloed van de beweging huisgemeenten zijn. Bovendien ontstonden er begin jaren negentig spanningen in de beweging door een verschuiving van de aandachtspunten, omschreven als die tussen de ‘schuilers’ en de ‘vechters’. Na de millenniumwisseling was de BBN genoodzaakt haar organisatie aan te passen. Thans functioneert zij nauwelijks meer.

Auteur: Lodewijk Winkeler uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: G. Dierick, Basisgroepen in Nederland. Signalementen (Nijmegen 1980) ; A. Kerssies en L. Tuinema, ‘De Basisbeweging Nederland’, in: E. Borgman e.a. (red.), De vernieuwingen in katholiek Nederland (Amersfoort/Leuven 1988) 168-181 ; N. Versluis, ‘Een geschiedschrijving aan de hand van gedrukte bronnen’, in: Religieuze bewegingen in Nederland, dl 30 (Amsterdam 1995) 43-61

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!