A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Doorgaande reformatie

Gewijzigd op 28-08-2013 10:29 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Activiteiten tot reformatie van de kerk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Activiteiten die men in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ondernomen heeft als gevolg van de Vrijmaking van 1944 die men beschouwt als reformatie van de kerk. Dit had de oprichting van eigen vrijgemaakt-gereformeerde organisaties tot gevolg: het Gereformeerd Gezinsblad (1948; nu Nederlands Dagblad), het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV, 1948), het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (1950), gereformeerde scholen (sinds 1953) en de Gereformeerde Reisvereniging (1954). Deze organisatievorming kan men zien als vrijgemaakt-gereformeerde zuilvorming.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) meer waardering ontstaan voor samenwerking met ‘bijbelgetrouwe’ christenen uit andere kerkelijke gemeenschappen. Zo is het GPV met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) in 2004 gefuseerd tot de ChristenUnie (vanaf 2000 was er een samenwerkingsverband).

Auteur: H. Veldman uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Kamphuis, ‘Voortgaande reformatie’. In: D. Deddens en M. te Velde (red.), Vrijmaking – Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht. 1944-1994 (Barneveld 1994), 117-128

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!