A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Hernhutters

Gewijzigd op 31-08-2012 10:04 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Afbeelding
Gemeenten en verschillende filiaalgemeenten in Nederland, ook bekend als de Evangelische Broedergemeente, Unitas Fratrum, Evangelische Brüderunität of Moravian Church. Wereldwijd heeft de Broedergemeente meer dan 750.000 leden in 1.099 gemeenten in 30 verschillende landen. De Broedergemeente ontstond in 1722 toen protestantse vluchtelingen uit Moravië op het landgoed van graaf von Zinzendorf toevlucht vonden en Herrnhut stichtten, letterlijk: onder de hoede van de Heer. Een opwekking die plaatshad tijdens een viering van het oecumene. De Broedergemeente onderscheidt zich van andere in tradities en liturgische vormen. Van oudsher nemen lied en muziek een belangrijke plaats in de liturgie in. Hoewel ook de Broedergemeente wereldwijd grote verschillen kent, bestaan er liturgische vormen die als gemeenschappelijk erfgoed worden beschouwd: de zangdiensten, de liefdemalen waarbij broodjes en thee of koffie worden uitgedeeld, de avondmaalsliturgie, de kerstdiensten waarbij de kinderen een brandende kaars krijgen, of de paasochtenddienst, waarbij de gemeente bij zonsopgang op de begraafplaats de opstanding van Christus viert. Sinds 1731 geeft de Broedergemeente ieder jaar het Dagtekstenboekje uit (in het Duits: Losungen), dat bijbelwoorden voor iedere dag bevat en in 50 talen verschijnt.

De wereldwijde broederuniteit bestaat uit kerkprovincies met eigen synode en provinciaal bestuur. De Europees-Continentale Uniteitsprovincie omvat gemeenten in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Estland. De bisschoppen hebben geen bestuurlijke functie; zij hebben een pastorale taak. In Europa kent de Broedergemeente geen eigen opleiding voor predikanten meer. Predikanten studeren aan theologische faculteiten van hun keuze en volgen een aansluitende praktijkopleiding bij de Broedergemeente.

Auteur: P.M. Peucker uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Hartmut Beck, Brüder in vielen Völkern. 250 Jahre Mission der Brüdergemeine (Erlangen 1981) ; P.M. Peucker, en R.F. Polanen, ‘Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)’ in: Gemeenschapsvorming'van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse christenen in Nederland. Een geschiedenis in wording. J.A.B. Jongeneel e.a. (red.), (Zoetermeer 1996), 237-249 ; Aart de Groot en Paul Peucker (red.), De Zeister Broedergemeente, 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de hernhutters in Nederland (Zutphen 1996) Dietrich Meyer, Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine, 1700–2000'' (Göttingen 2000)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!