A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Homiletiek

Gewijzigd op 29-08-2012 10:55 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Vakgebied binnen de praktische theologie; omvat de theorievorming op het gebied van de prediking. Samen met het vak liturgiek staat het voor de praktisch-theologische doordenking van de eredienst. De homiletiek kent raakvlakken en overlappingen met niet-theologische vakken als retorica en communicatiewetenschap. Een recente Nederlandse homiletiek van de hand van G.D.J. Dingemans, spreekt van een hermeneutische homiletiek, die de nadruk legt op het spanningsveld tussen het verstaan van de Schrift en het tot verstaan komen van de hoorders. Men kan onderscheid maken tussen: de fundamentele homiletiek, waarin de prediking theologisch doordacht wordt; de historische homiletiek, waarin de ontwikkeling van de prediking door de eeuwen heen wordt bestudeerd; en de praktische homiletiek, waarin de preek als communicatiemiddel centraal staat. Naarmate het christelijke geloof zijn vanzelfsprekendheid verliest, wordt de prediking meer verstaan als een waagstuk en wordt de aanvechting van de prediker zelf nadrukkelijker gethematiseerd, zoals in de homiletische theorie van de Duitse theoloog Ernst Lange.

Auteur: Gerben Heitink {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)}

Verder lezen: G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Een hermeneutische homiletiek (Kampen 1991) C.Stark, Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God (Zoetermeer 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!