A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kerkopbouw

Gewijzigd op 31-08-2012 11:03 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Vereniging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Kerkopbouw was opgericht op 16 februari 1931 met als doel door innerlijke opbouw onder meer tot reorganisatie van de kerk te komen. Haar bezwaar tegen deze kerk was dat zij haar taak in de wereld gebrekkig vervulde en dat zij zich weinig bewust was van de oecumene. Kerkopbouw kwam met een veelzijdig beginselprogramma waarin de reorganisatie, anders dan bij Kerkherstel, slechts een onderdeel vormde. Zo had zij daarnaast aandacht voor gemeentevorming, kerkdienst, predikantenopleiding, sociale vraagstukken, huwelijk en gezin. Zij gaf een gelijknamig maandblad uit. Na aanvankelijke strijd met Kerkherstel kwam onder leiding van Scholten, Joannes Henricus in 1936 een akkoord tussen beide verenigingen tot stand, dat uiteindelijk leidde tot de kerkorde van 1951. Daarin kreeg de kerk vele taken met bijbehorende raden, waarin het programma van Kerkopbouw herkenbaar is.

Auteur: H. Oostenbrink-Evers uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 2000)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!