A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nederlands Gereformeerde Kerken

Gewijzigd op 28-08-2013 10:29 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Protestants kerkverband.

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967-1969 voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Aan de scheiding lag een verschil in beleving van vrijmaking, doorgaande reformatie en de belijdenis ten grondslag. Zij die de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verlieten of buiten haar kerkverband werden geplaatst, stonden open voor toenadering tot de Gereformeerde Kerken en voor samenwerking met niet-vrijgemaakten. In hun Verklaring van 1974 handhaafden zij de Drie Formulieren van Enigheid, onder afwijzing van ‘tirannieke eenheidsdwang’.

Het Akkoord van kerkelijk samenleven (1982) voorziet in regionale en landelijke vergaderingen. De Nederlands Gereformeerde Kerken willen bijbelgetrouw zijn. Zij zijn actief in de kleine oecumene en ontvankelijk voor invloeden vanuit de evangelische beweging.  Aanstaande predikanten studeren bij voorkeur aan de opleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken of bij het door enkele kerken in stand gehouden seminarie. Het voornaamste contactorgaan is Opbouw, dat sinds 1957 verschijnt. Anno 2000 was het ledenaantal ongeveer 31.000.

Auteur: W. Janse uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: C.G. Bos en W.A.E. Brink-Blijdorp, Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis, II (Barneveld 1994) Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken (Amsterdam 1974-heden {jaarlijks})

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!