A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Procestheologie

Gewijzigd op 29-08-2012 13:14 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Stroming binnen de theologie. ‘Procesfilosofie’ is de naam die gegeven werd aan het speculatieve systeem van A.N. Whitehead, dat hij vooral in Process and Reality. An Essay is Cosmology (1929) heeft uiteengezet.

Vooral het laatste hoofdstuk van dit werk, ‘God and the World’, heeft grote invloed gehad op wat men procestheologie is gaan noemen. Het meest kenmerkende inzicht van de procestheologie is dat er tussen God en de wereld een reële relatie bestaat, en niet alleen een relatie voor het denken. Het procesdenken reageert dus scherp tegen het ‘vooroordeel van de onveranderlijkheid van God’ dat afkomstig is van het Griekse denken, en naar het inzicht van de procestheologen met het bijbelse godsbeeld niet verzoenbaar is. Als men een reële relatie aanvaardt tussen God en de wereld brengt dit onvermijdelijk een beweging (process) mee binnen God.

Vandaar dat een onderscheid gemaakt wordt tussen Gods primordiale natuur, dat zijn de kenmerken van God als zodanig, en de ‘consequente natuur van God’, die juist het gevolg is van het feit dat God met deze bepaalde wereld (de schepping) en met deze bepaalde mensen (Abraham, Isaak en Jakob) in gemeenschap wil treden. Naast Whitehead is Charles Hartshorne (1897-2000) de voornaamste vertegenwoordiger van de eerste generatie van procestheologen.

Auteur: J. van der Veken uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. van der Veken, God en wereld. Basisteksten uit de procestheologie (Den Haag 1989) ; Palmyre M.F. Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen (Kampen 1998)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!