A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kruisgezinden

Gewijzigd op 31-08-2012 11:12 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Kerkelijke groepering.

De Gereformeerde Kerk onder het Kruis ontstond rond 1838 uit onvrede over de gang van zaken in de kerken van de Afscheiding. Zij verzette zich tegen de aanvraag van erkenning bij de overheid en het loslaten van de naam ‘gereformeerd’. Verder pleitte zij voor handhaving van de Dordtse kerkorde en benadrukte zij het leerstuk van de uitverkiezing in de prediking sterker dan de afgescheidenen.

Pas rond 1844 kwam het tot een duidelijke kerkelijke organisatie, vooral door toedoen van Cornelis van den Oever, auteur van veel preken en polemieken. Toen het in 1858 met hem tot een breuk kwam, zagen beide partijen zich als de ware voortzetting van de kruisgezinden. Het grootste gedeelte verenigde zich in 1869 met de afgescheidenen tot de Christelijke Gereformeerde Kerk. De groep van Van den Oever en enige overgebleven kruisgezinde gemeenten gingen later vooral op in de Gereformeerde Gemeenten of hielden op te bestaan. Zie ook Gereformeerde Kerken onder het Kruis.

Auteur: H. Florijn uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: F.L. Bos, Kruisdominees (Kampen z.j.)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!