A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Morele herbewapening

Gewijzigd op 31-08-2012 11:40 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Internationale sociale en religieuze beweging

De Amerikaanse evangelist Frank Buchman (1878-1961) was tussen de beide wereldoorlogen de leider van een beweging die aanvankelijk bekend stond als de Oxford Groep en later omgedoopt werd tot Morele Herbewapening. Het begin van de beweging in Nederland was een ‘house-party’ in 1923 op huize Rhederoord te De Steeg. Het accent in de beweging lag aanvankelijk op de persoonlijke religieuze verandering, die blijken moet uit daden en zo anderen aansteekt zich eveneens tot een bewust christelijk geloof te bekeren. Veel aandacht kreeg ook het gebruik om ten overstaan van elkaar binnen een kleine groep de zonden belijden. De beweging vond in eerste instantie aanhang in adellijke kringen, later ook in kerkelijke kring. De beweging bereikte vooral ontwikkelde randkerkelijken, maar werd met name in de Rooms-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken bekritiseerd als een gevaar voor eenheid en identiteit van de kerk. Voor menigeen was de Oxford Groep een (voorlopig) rustpunt in het losmakingsproces uit de traditionele kerkelijke structuren.

Onder de druk van de oorlogsdreiging kreeg de beweging een sterker sociaal aspect door haar pleidooi voor militaire ontwapening en Buchmans campagne voor morele herbewapening. Het accent viel daarbij niet op verandering van het maatschappelijk bestel, maar van het individu. Veel publiciteit leverde de instemming op die koningin Wilhelmina in 1938 met de morele herbewapening betuigde. Deze aandacht ontdeed de Oxford Groep van zijn exclusiviteit; en deze benaming verdween daardoor snel uit het spraakgebruik. Het streven van morele herbewapening kwam door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onder sterke druk te staan, en mislukte in Nederland definitief met de Duitse inval van 10 mei 1940. De beweging verdween in de anonimiteit.

Auteur: George Harinck uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H.D. de Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel (Kampen 1986)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!