A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Slavernij

Gewijzigd op 23-10-2012 12:32 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving
Afbeelding
Vorm van persoonlijke dienstbaarheid, waardoor de ene mens eigendom is van een ander mens.

De oude culturen kenden al slavernij, net als tal van natuurvolkeren. De reden kon verschillend zijn: koop, roof, oorlogsbuit, schuldslavernij of geboorte. In verband daarmee bezat de slavernij diverse vormen: tijdelijk of blijvend, partieel of totaal, gebonden aan specifieke taken of niet, en dus ook verschillend in juridische en sociale positie. Van invloed was ook, of de slaaf volksgenoot was of niet; de oudtestamentische wetgeving weerspiegelt die verschillen duidelijk, en geeft ook aan dat de slaaf juridisch een mens bleef. Europa kende oorspronkelijk ook slavernij, die zich in de vroege Middeleeuwen echter ontwikkelde tot de horigheid, die zich in diverse gebieden ontwikkelde tot een zakelijke economische verhouding. Na de ontdekking van Amerika vergden de mijnen en plantages van de Nieuwe Wereld veel arbeidskrachten, te meer omdat de Indianen niet bestand waren tegen de gevraagde arbeid. Het veroorzaakte een bloeiende handel in negerslaven, die aan de kust van West-Afrika aangekocht werden van inheemse handelaren en vervolgens overgebracht naar slavenmarkten in de Nieuwe Wereld.

In de zeventiende eeuw protesteerden Spaanse geestelijken en quakers tegen de slavenhandel en de slavernij. Voorstellen tot afschaffing van de slavernij werden in de achttiende eeuw ingegeven door godsdienstige, politieke en economische argumenten. Engelse maatregelen verboden in 1807/1815 de slavenhandel en Engeland schafte ook als eerste de slavernij af (1834), langzamerhand gevolgd door andere westerse landen. De Verenigde Staten volgden in de Burgeroorlog (1863). De kolonisatie van Azië en Afrika eind negentiende, begin twintigste eeuw versterkte de strijd tegen de slavenhandel en slavernij in Azië en Afrika. De Volkenbond verbood de leden de slavenhandel en slavernij te dulden, maar de Verenigde Naties moesten omstreeks 1950 nog constateren, dat zij nog bestonden.

De vroegmoderne Nederlandse zeelieden en handelaren waren zeer actief in de slavenhandel en kregen een slechte naam. Nederlandse plantage-eigenaren en andere bewoners van de overzeese koloniën aanvaardden de slavernij, ondanks de protesten van sommige orthodoxe calvinisten, die overigens spoedig verstomden, daar de koloniale kerk christendom en slavernij verenigbaar verklaarde. Sinds eind achttiende eeuw was de slavernij opnieuw onderwerp van debat, vanwege liberale en religieuze opvattingen. Koning Willem I volgde het Wener Congres en verbood de slavenhandel (1815); de slavernij werd in 1859 voor de Oost-Indische, en in 1863 voor de West-Indische koloniale bezittingen opgeheven.

Auteur: G.J. Schutte uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: H.J. Nieboer, Slavery as an Industrial System (Den Haag 1910) ; C.C. Goslinga, Emancipatie en emancipator. Geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse eilanden (1956) ; P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam 2000) G.J. Schutte, Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid (Hilversum 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!