Disclaimer

Disclaimer  
Protestant.nu besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website geldt het volgende:
1. Deze website is gedeeltelijk gevuld met informatie die door derden is aangeleverd. De overname van deze informatie impliceert niet dat Protestant.nu verantwoordelijk gesteld kan worden voor de juistheid van die informatie. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht is bij het verzamelen en samenstellen van de informatie (tekst, beeld, geluid, video, et cetera) op deze website, aanvaardt Protestant.nu geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie op deze site of op een van de sites waarnaar verwezen wordt.
2. Een deel van de links op deze website verwijst naar webpagina's op servers welke onder beheer staan van derden en waar Protestant.nu dus geen controle op uit kan oefenen. Protestant.nu aanvaardt derhalve  geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die zich op deze servers bevindt.
3. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Protestant.nu garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van (computer)virussen of andere  destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke hieruit voortvloeit.
5. Deze website wordt onderhouden door Protestant.nu en staat op een server die zich bevindt in Nederland. Hij kan echter bereikt worden vanuit vele landen rond de wereld. Protestant.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.
6. De redactie van deze website heeft zich ingespannen om alle rechten op het op deze website geplaatste beeldmateriaal te achterhalen. Wie meent toch rechten te kunnen doen gelden op dit beeldmateriaal, wordt vriendelijk verzocht zich via het e-mailadres t.klein@hetgoedeleven.com te wenden tot de redactie. De redactie zal dan het betreffende beeldmateriaal desgewenst zo spoedig mogelijk wijzigen dan wel verwijderen van de site.

Copyright

Protestant.nu behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal. De bezoeker/ster van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op Protestant.nu opgeslagen informatie openbaar maken of herpubliceren en verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Protestant.nu.

Technische voorwaarden

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacy statement

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Protestant.nu zal uw gegevens op geen enkele wijze misbruiken. Zo worden uw gegevens niet doorverkocht, noch gebruikt voor spam doeleinden.
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van  onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet  beschikbaar is.

N.B. Protestant.nu behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die via deze website middels links kunnen worden bezocht.