Links
apenstaartje.jpg

Christelijke Encyclopedie (driedelige publicatie van uitgever Kok Ten Have, Kampen 2005)

Bijbel en theologie

Alles over de Bijbel Overzicht van diverse NBG sites en pagina's over de Bijbel. Daarnaast informatie over de vragen die tijdens de Nationale Bijbeltest werden gesteld)

Ark Mission Wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in handen geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bijbels, bijbeluitgaven, materialen voor kinderen en lectuur die aan de Bijbel gerelateerd is.

Basalk.punt.nl Bas van der Bent legt de Bijbel tegen het licht van de actualiteit.

Biblija Online bijbelvertalingen.

Bijbelencultuur Website over de bijbel in de Nederlandse cultuur.

Bijbelvereniging Zorgt voor gecontroleerde gratis plaatsingen van Bijbels op locaties waar mensen overnachten zoals hotels, pensions, vakantiehuizen, ziekenhuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.

Health for Bibles Engelstalige en Franstalige Gezondheidsbijbel. Dat zijn bijbeledities waaraan veel informatie is toegevoegd op het gebied van gezondheid, opvoeding, preventie van malaria, tbc, hiv/aids, basale gezondheidszorg voor babies en jonge kinderen. Maar ook een introductie op de bijbel en bijbelse leefregels voor huwelijk en gezin. Deze gezondheidsbijbels bieden mensen herstel aan naar geest, ziel en lichaam en worden verspreid in ontwikkelingslanden in met name West Afrika.

Kinderbijbels Objectieve besprekingen van bijna alle Nederlandstalige kinderbijbels (ruim 100) en is bedoeld als hulpmiddel voor ouders en opvoeders om een geschikte Bijbel voor kinderen te kiezen voor de eigen situatie en geloofsovertuiging.

Muziekbijbel Bij alle bijbelboeken seculiere popnummers van invloedrijke popartiesten die een bijbels verhaal of personage bezingen.

Nederlands Bijbelgenootschap Vereniging voor vertaling en uitgave van de bijbel.

Nieuwveense zangen en dichten Nieuwe berijmingen van bijbelse teksten en herdichten van oude Duitse christelijke liederen.

Voorleesbijbel Deze site maakt het mogelijk om de volledige bijbel – of elk gewenst fragment eruit - in voorgelezen vorm als MP3 te downloaden. De downloadbijbel is een initiatief van de IKON.

God op je iPod Speciaal voor jongeren: iedere dag een verse Bijbeltekst downloaden of via podcast automatisch laten bezorgen.

Economie en milieu

Kerk en Milieu Projectgroep van de Raad van Kerken in Nederland.

Time to Turn Stichting gericht op rechtvaardigheid en duurzaamheid.

A Rocha Christenen met een groen hart.


Filosofie

Stichting voor christelijke filosofie


Gezondheid en gezin

CHJC Christelijke vereniging voor homoseksuelen.


Kerk

Doopsgezind Nederland Achtergrondinformatie over deze christelijke groepering.

Evangelisch Werkverband Beweging tot geestelijke vernieuwing van de PKN.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Kerkgenootschap in 1944 ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken.

Kerk van Nederland Online kerkdiensten.

Nederlandse Iona Groep Een oecumenische gemeenschap met centra op het eiland Iona in de Hebriden in Schotland.

PKN Protestantse Kerk in Nederland.

Remonstranten Remonstrants Kerkgenootschap.

Spirit24 Digitaal televisiekanaal met levensbeschouwelijke programma's, religieuze muziek; met reportages en diensten door kerken zelf opgenomen. Gemaakt door de NCRV, in nauwe samenwerking met l andere omroepverenigingen en diverse kerkelijke organisaties.

Zinprofiel Portal voor vrijzinnige geloofsgemeenschappen.


Kunst en cultuur

Artway Vanuit een christelijke levensvisie stelt ArtWay zich ten doel de wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek)

Bezin en Verblijf Portal voor conferentiecentra met bezinningsprogramma's.

Bijbels Museum Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude Egypte, eeuwenoude modellen van de tempel van Salomo en Herodes, religieuze voorwerpen uit de joodse en christelijke traditie en zelfs geuren laten de bezoeker van het Bijbels Museum kennis maken met verhalen uit de bijbel.

Dodenakkers De Stichting Dodenakkers heeft ten doel het op populair-wetenschappelijke wijze inzicht geven in de funeraire cultuur in Nederland.

Museum Catharijneconvent Museum voor christelijk erfgoed en religieuze kunst.


Samenwerkingsverband Christelijke Bibliotheken (actuele informatie van alle aangesloten christelijke bibliotheken in Nederland)


Oecumene

Raad van Kerken (Gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland die de oecumenische dialoog bevordert)

Social Sunday (online ontmoetingsplek vanuit verschillende kerken, denominaties en levensbeschouwingen)


Politiek en samenleving

Christelijk Sociaal Congres (platform van christelijk-sociale organisaties)

De Linker Wang (platform op het grensvlak van geloof en progressieve, groene en duurzame politiek)

IMPACT Netwerk (open netwerk voor en door jonge christen professionals die elkaar via events en netwerken ontmoeten op actuele relevante thema's om elkaar te stimuleren in werk, relaties en samenleving te leven naar het voorbeeld van Jezus)


Spiritualiteit
Antropofische Vereniging Over antroposofie, gericht op zelfkennis en bewustwording.

Taizé Kloostergemeenschap en tevens ontmoetingsplaats voor jongeren.

Wetenschap

Lindeboom Instituut Wetenschappelijk studiecentrum over christelijk ethiek.

ForumC Stimuleert reflectie op de wetenschap vanuit christelijk perspectief o.a. door het organiseren van debatten en symposia en het uitgeven van het kwartaaltijdschrift Radix, met artikelen over geloof en wetenschap.

Geschiedenis

HDC Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme.

ADC Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Media:

www.cip.nl

www.nd.nl

www.refdag.nl 

www.trouw.nl 

www.hetgoedeleven.com

Kerknieuws  

EO 

IKON

NCRV 

Friesch Dagblad


Meer links:

www.feestvandegeest.nl
www.geloofinnederland.nl
www.habakuk.nl
www.idee-en-kerk.nl
www.izb.nl
www.jop.nl
www.kerkinactie.nl
www.kerkvannederland.nl
www.kerkzondergrenzen.nl
www.labyrintweb.nl
www.life4seekers.co.uk
www.rejesus.co.uk
www.youthforchrist.nl

Uw link hier? Stuur een mailtje naar t.klein@hetgoedeleven.com